مزایده واگذاری بهره برداری از مکان انتشارات شهرداری منطقه 9 شهرداری منطقه 9 تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری منطقه 9 تهران

کد آریاتندر : ۹۹۰۶۱۷۲۸۳
انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری بهره برداری از مکان انتشارات شهرداری منطقه ۹
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال واریز به حساب ۱۰۰۴۴۹۷۷۵۵ بانک شهر یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرداری منطقه ۹ طبقه اول اداره امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اداره دبیرخانه منقه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// region9.tehran.ir وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری بهره برداری از مکان انتشارات شهرداری منطقه 9 شهرداری منطقه 9 تهرانمزایده واگذاری بهره برداری از مکان انتشارات شهرداری منطقه 9 شهرداری منطقه 9 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن