مزایده مزایده اجاره اتاق جهت استقرار دستگاه کپی در شهرداری شهرداری کازرون
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری کازرون

کد آریاتندر : ۹۹۰۶۲۳۶۲۴
انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده مزایده اجاره اتاق جهت استقرار دستگاه کپی در شهرداری کازرون به مدت یک سال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب سپرده ۰۱۰۶۸۴۲۵۸۷۰۰۴ به نام شهرداری کازرون نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا ده روز پس از نشر آخرین آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری کازرون
آدرس ارسال مدارک : واحد حراست شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده مزایده اجاره اتاق جهت استقرار دستگاه کپی در شهرداری شهرداری کازرونمزایده مزایده اجاره اتاق جهت استقرار دستگاه کپی در شهرداری شهرداری کازرون
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن