مزایده واگذاری تعدادی از امللک استیجاری خود به صورت مغازه شهرداری سر پل ذهاب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری سر پل ذهاب

کد آریاتندر : ۹۹۰۷۱۵۶۹۸
انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری تعدادی از امللک استیجاری خود به صورت مغازه در ۲۰ ردیف
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ تا ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری تعدادی از امللک استیجاری خود به صورت مغازه شهرداری سر پل ذهابمزایده واگذاری تعدادی از امللک استیجاری خود به صورت مغازه شهرداری سر پل ذهاب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن