مزایده اجاره املاک : تعدادی از املاک استیجاری خود در
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری تعدادی از امللک استیجاری...

کد آریاتندر : ۹۹۰۸۰۷۱۰۴
انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری تعدادی از امللک استیجاری...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی الکترونیکی (توکن)
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۱۴.۳۰
توضیحات : تجدید نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره املاک : تعدادی از املاک استیجاری خود در مزایده اجاره املاک : تعدادی از املاک استیجاری خود در
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن