مزایده واگذاری خط کشتار دام نیمه صنعتی شهرداری بوکان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری بوکان

کد آریاتندر : ۹۹۰۹۰۳۶۳۵
انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری خط کشتار دام نیمه صنعتی با برآورد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری خط کشتار دام نیمه صنعتی شهرداری بوکانمزایده واگذاری خط کشتار دام نیمه صنعتی شهرداری بوکان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن