مزایده فروش گاوهای حذفی اجباری کشتارگاهی اعم از زنده و کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس

کد آریاتندر : ۹۹۱۱۱۱۳۵
انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده فروش گاوهای حذفی اجباری کشتارگاهی اعم از زنده و تو دل شده به مدت سه ماه کامل شمسی
شرایط : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز و تعهدآور متقاضی به همراه کارت شناسایی معتبر اشخاص حصوصی و کارت شناسایی معتبر کارت ملی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : فارس شهرستان مرودشت کیلومتر ۱۸ جاده مرودشت سد درودزن (شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس)
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۴۳۴۴۸۱۷۱-۶ داخلی ۲۱۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش گاوهای حذفی اجباری کشتارگاهی اعم از زنده و کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارسمزایده فروش گاوهای حذفی اجباری کشتارگاهی اعم از زنده و کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن