مزایده واگذاری نگهداری و برداشت خرما از نخیلات خود به
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری نگهداری و برداشت خرما...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۱۹۱۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری نگهداری و برداشت خرما...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری نگهداری و برداشت خرما از نخیلات خود به مزایده واگذاری نگهداری و برداشت خرما از نخیلات خود به
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن