مزایده واگذاری یک قطعه زمین 18 هکتاری و یک قطعه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری زمین

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۱۹۱۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری زمین
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ده روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری یک قطعه زمین 18 هکتاری و یک قطعه مزایده واگذاری یک قطعه زمین 18 هکتاری و یک قطعه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن