مزایده اجاره واحد شماره 23 از مجتمع درمانی فرهنگی و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجاره واحد...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۲۲۰۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مزایده اجاره واحد...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره واحد شماره 23 از مجتمع درمانی فرهنگی و مزایده اجاره واحد شماره 23 از مجتمع درمانی فرهنگی و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن