مزایده شناسایی و ارزیابی کیفی - فروش مقدار تقریبی 250
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش کاتالیست...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۳۱۳۲|۲۶۵|۳۸۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مزایده فروش کاتالیست...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده شناسایی و ارزیابی کیفی - فروش مقدار تقریبی 250 مزایده شناسایی و ارزیابی کیفی - فروش مقدار تقریبی 250
مزایده شناسایی و ارزیابی کیفی - فروش مقدار تقریبی 250 مزایده شناسایی و ارزیابی کیفی - فروش مقدار تقریبی 250 مزایده شناسایی و ارزیابی کیفی - فروش مقدار تقریبی 250 مزایده شناسایی و ارزیابی کیفی - فروش مقدار تقریبی 250
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن