مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات درمانی درمانگاه عمومی شهید
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات درمانی درمانگاه

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۴۵۰۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات درمانی درمانگاه
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۰
توضیحات : نوبت دوم - به عکس اگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات درمانی درمانگاه عمومی شهید مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات درمانی درمانگاه عمومی شهید
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن