مزایده بهره برداری از جایگاه ها شماره 1 و 2
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بهره برداری از جایگاه...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۴۷۲۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری از جایگاه...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲
توضیحات : نوبت چهارم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری از جایگاه ها شماره 1 و 2 مزایده بهره برداری از جایگاه ها شماره 1 و 2
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن