مزایده فرو ش تعدادی از دام مازاد خود در 8
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش دام...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۵۱۲۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده فروش دام...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فرو ش تعدادی از دام مازاد خود در 8 مزایده فرو ش تعدادی از دام مازاد خود در 8
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن