مزایده واگذاری تعدادی از مغازه های سطح شهر خود بصورت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری مغازه ....

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۵۳۲۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری مغازه ....
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری تعدادی از مغازه های سطح شهر خود بصورت مزایده واگذاری تعدادی از مغازه های سطح شهر خود بصورت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن