مزایده واگذاری 3 قطعه زمین ملکی خود واقع در بهارستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده ملک ..

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۵۳۲۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مزایده ملک ..
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۸ تا ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۸ صبح
توضیحات : مرحله دوم- نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری 3 قطعه زمین ملکی خود واقع در بهارستان مزایده واگذاری 3 قطعه زمین ملکی خود واقع در بهارستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن