مزایده واگذاری 4 قطعه زمین ملکی خود در 4 ردیف
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری زمین...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۵۳۶۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری زمین...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ از ساعت ۸ الی ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۸ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۸
توضیحات : نوبت دوم مرحله اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری 4 قطعه زمین ملکی خود در 4 ردیف مزایده واگذاری 4 قطعه زمین ملکی خود در 4 ردیف
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن