مزایده فروش حدود 50 راس گوساله نر پرواری با میانگین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده دام

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۶۱|۳۸۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده دام
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش حدود 50 راس گوساله نر پرواری با میانگین مزایده فروش حدود 50 راس گوساله نر پرواری با میانگین
مزایده فروش حدود 50 راس گوساله نر پرواری با میانگین مزایده فروش حدود 50 راس گوساله نر پرواری با میانگین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن