مزایده واگذاری احاله مدیریت از طریق واگذاری ماده 3 قانون
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری احاله مدیریت...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۶۷۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری احاله مدیریت...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : مرحله دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری احاله مدیریت از طریق واگذاری ماده 3 قانون مزایده واگذاری احاله مدیریت از طریق واگذاری ماده 3 قانون
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن