مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد خود و حدود
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش دام...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۶۱۱۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده فروش دام...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد خود و حدود مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد خود و حدود
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن