مزایده اصلاحیه : فروش تعدادی از دام های خود در
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده دام

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۶۲۱۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده دام
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۳
توضیحات : جهت کسب اطلاعات بیشتر به عکس آگهی مراجعه کنید. اصلاحیه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اصلاحیه : فروش تعدادی از دام های خود در مزایده اصلاحیه : فروش تعدادی از دام های خود در
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن