مزایده احاله مدیریت از طریق واگذاری ماده 3 قانون حفاظت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده احاله مدیریت

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۶۲۳۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مزایده احاله مدیریت
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۸
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده احاله مدیریت از طریق واگذاری ماده 3 قانون حفاظت مزایده احاله مدیریت از طریق واگذاری ماده 3 قانون حفاظت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن