مزایده اجاره ساختمان دفتر پستی شهید قندی واقع در ابتدای
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده ساختمان ...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۸۲۱۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مزایده ساختمان ...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره ساختمان دفتر پستی شهید قندی واقع در ابتدای مزایده اجاره ساختمان دفتر پستی شهید قندی واقع در ابتدای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن