مزایده کلاسه 9700238 : فروش 257/02 سهم از 357/2 سهم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش عرصه و اعیان...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۳۱۴۳۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش عرصه و اعیان...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : به عکس اگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده کلاسه 9700238 : فروش 257/02 سهم از 357/2 سهم مزایده کلاسه 9700238 : فروش 257/02 سهم از 357/2 سهم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن