مزایده sell 10.000 mt of its prilled urea product khorasan petrochemical company (KHPC)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده khorasan petrochemical company (KHPC)

کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۲۴۸۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مزایده sell ۱۰.۰۰۰ mt of its prilled urea product in the form of sales tender for export to afghanistan market
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۸۳۱۳۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.khpc.ir وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده  sell 10.000 mt of its prilled urea product khorasan petrochemical company (KHPC)مزایده  sell 10.000 mt of its prilled urea product khorasan petrochemical company (KHPC)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن