مزایده بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور : طرح منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۵۲۰۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور : طرح مدیریت منابع طبیعی جنگلکاری با گونه انار پلاک برنجگان با برآورد ۶۲۳,۰۲۵,۵۵۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد قیمت پایه به حساب ۳۲۰۱۰۰۰۰۴۰۶۹۰۴۲۱۰۷۷۹۰۵۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۳.۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ساعت ۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران ـ اداره فنی جنگل داری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور : 
طرح منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاریمزایده بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور : 
طرح منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن