مزایده   آگهي مزايده اموال منقول-نوبت دوم   در پرونده كلاسه 9900436 شعبه اجراي احكام مدني بخش خسروشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني بخش خسروشاه

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۰۶۰۴۱۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده   آگهي مزايده اموال منقول-نوبت دوم   در پرونده كلاسه ۹۹۰۰۴۳۶ ارجاعي له آقاي فرامز عباسیان و عليه آقاي مهدی دلخون  ،اجراي احكام دادگاه خسروشاه درنظردارد اموال بامشخصات ذيل را به فروش برساند: ۱-اسکلت فلزی زمینی به طول ۱۶.۵ متر و به عرض ۱۳ متر به تعداد ۱۰ شاخه قوطی ۱۴ به طول ۶ متر و ۱۶ شاخه قوطی۸*۴ هرکدام ۱۶ متر حدودا با ۵ عدد خرپا بطول تقریبی ۱۳.۵ متر بصورت طراحی و نصب گردیده است اموال متعلق به آقای مهدی دلخون و ملکی که اموال در آن نصب  شده متعلق به خانم نیر محمد نژاد که آقای مهدی دلخون از ایشان اجاره کرده بود که مدت اجاره نیز منقضی گردیده است با لحاظ کلیه عوامل دخیل و هزینه های لازمه جهت (برش و حمل ونقل اموال از ملک ثالث) و با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در ارزیابی قیمت اموال ز طرف کارشناس رسمی دادگستری به قیمت ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پایه مزایده ارزیابی گردیده و پس از طي مراحل قانوني از طريق مزايده درروز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ در ساعت ۱۱صبح در محل اجراي احكام دادگاه خسروشاه فروخته خواهد شد.كسي كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد كند برنده مزايده اعلام خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي نقداً اخذ و براي مابقي حداكثر يك ماه مهلت داده خواهد شد تا پرداخت گردد در صورتيكه برنده مزايده به هر عنوان اعلام انصراف نمايد ده درصد مبلغ پيشنهادي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.طالبين مي توانند پنج روز قبل از زمان مزايده از اموال مورد مزايده به آدرس ذيل بازديد به عمل آورند.   آدرس اموال مورد مزايده:روستای ینگی کند روبروی کشتارگاه آذران مرغ   تذکر:برنده مزایده مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تایید مزایده نسبت به برش و انتقال اموال از زمین شخص ثالث اقدامات مقتضی را انجام دهد.  تذکر:کلیه پیشنهاد های قیمت برای شرکت در مزایده اجرای احکام مدنی تا ساعت ۱۱ روز مزایده به صورت کتبی دریافت میشود. برای پیشنهاد های بعد از ساعت ۱۱ ترتیب اثر داده  نخواهد شد.     دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش خسروشاه-قنبری    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده   آگهي مزايده اموال منقول-نوبت دوم
 
در پرونده كلاسه 9900436 شعبه اجراي احكام مدني بخش خسروشاهمزایده   آگهي مزايده اموال منقول-نوبت دوم
 
در پرونده كلاسه 9900436 شعبه اجراي احكام مدني بخش خسروشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن