مزایده آگهی مزایده  پلاک ثبتی در پرونده کلاسه 9903239 بموجب اجرائیه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۱۰۶۶۵۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده  پلاک ثبتی در پرونده کلاسه ۹۹۰۳۲۳۹ بموجب اجرائیه اصداری از سوی شعبه  ۱۸۱  دادگاه عمومی تهران ، محکوم علیه :  عصمت-فاطمه-احمد-عسل-غزل-هادی-داود-حجت اله-زهرا همگی امیر احمدی و خانم مهدیه کمالی مشهود  محکومند به  فروش ماترک متوفی مرحوم احمد امیر احمدی ( ملک به پلاک ثبتی ۲۵۹۸ فرعی از ۴۷۳۰ اصلی ) واقع در تهران خزانه بخارایی فلکه اول کوچه حسین فتح الهی پلاک ۴۱  در حق محکوم له  محمد مهدی امیر احمدی  و  نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است . بر همین اساس  پلاک ثبتی ۲۵۹۸ فرعی از ۴۷۳۰ اصلی )  توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی  گردید : الف مشخصات ثبتی ملک :عرصه ملک مورد کارشناسی عبارت است  از یک قطعه زمین  به  مساحت ۱۳۰/۹۹متر مربع قطعه ۸۱تفکیکی به شماره  ۲۵۸۹ فرعی از ۴۷۳۰اصلی مفروز از شماره ۸۴۶فرعی از اصلی نامبرده  در بخش ۶ تهران دارای اسناد مالکیت به شماره  های ورقه ۱۱۲۸۴ و ۱۱۲۸۵ و شماره ثبت ۲۴۷۷۵مورخ ۴۰/۱۰/۱۱صفحات ۱۸۵ و ۱۸۹ دفتر ۲۰۱ به نام  آقایان علی اکبر امیر احمدی و و احمد امیر احمدی هر کدام مالک ۳ دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان ثبت و صادر و تسلیم  گردیده است .وسپس آقای علی اکبر امیر احمدی طی سند قطعی غیر منقول به شماره ۱۰۹۷۱۱مورخ ۶۸/۰۶/۱۶دفتر ۲۰۸تهران به آقای احمد امیر احمدی منتقل گردیده است.ضمنا کد شناسایی عرصه ملک۱۷۳۷۹-۰۰۳-۰۰۰می باشد.حدود اربعه :شمالا:به طول ۱۸/۶۰متر به قطعات ۶۲ و ۶۱ تفکیکی –شرقا :به طول۷/۲۰متر به قطعه ۸۰تفکیکی جنوبا"به طول۱۸/۳۰متر به قطعه ۸۲ تفکیکی –غربا :به طول۷متر به کوچه ۶متری مشخصات فنی اعیانی: اعیانی ملک مذکور عبارت است  از ساختمانی قدیمی ساز و ۲ طبقه (زیر زمین کوچک -همکف مسکونی-تجاری -۱طبقه مسکونی و آن ،اسکلت ساختمان نیمه فلزی با سقف طاق ضربی نما از سنگ و پنجره ها تک جداره با قاب فلزی و کف واحد سیمان  و دیوارها  نقاشی شده و آشپزخانه  معمولی و فاقد کابینت و سیستم گرمایشی بخاری گازی -آبگرکمن و سیستم سرمایشی کولر آبی می باشد.دارای انشعابات آب و گاز و برق بوده و از سمت شمال قابلیت تجمیع دارد و بر ملک ۷متر و عرضکوچه ۶متر وملک ۳کترر اصلاحی دارد.در طبقه همکف یک باب مغازه به مساحت حدود ۵ متر که تخلیه است.و دارای کرکره و حفاظ فلزی است. نظریه کارشناسی : در صورت صحت اصالتاسند ارایه شده بدون در نظر هر گونه دیون احتمالی و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات و سازمانها دولتی و خصوصی ارزش متعارف ملک  جهت مزایده برابر با مبلغ۲۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل دو میلیاردو سیصد و پنجاه میلیون تومان بر آورد میگردد.   نظریه به طرفین ابلاغ و مصون از تعرض باقی مانده است حالیه مقرر گردید    پلاک ثبتی ۲۵۹۸ فرعی از ۴۷۳۰ اصلی )  به قیمت پایه کارشناسی        در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ساعت ۱۲/۳۰ الی  ۱۳/۳۰  صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین  قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ  ۱۰%  از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباقی  ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ ۱۰ %  ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد  .  کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند  ۵  روز قبل از مزایده به دفتر شعبه مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد  هزینه های نقل و انتقال به عهده ثالث می باشد که ملک خویش را جهت مزایده معرفی نموده است .% دادورز اجرای احکام مجتمع قضایی بعثت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده  پلاک ثبتی در پرونده کلاسه 9903239
بموجب اجرائیه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهرانمزایده آگهی مزایده  پلاک ثبتی در پرونده کلاسه 9903239
بموجب اجرائیه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن