مزایده ((آگهی مزایده نوبت اول))    شعبه دوم اجرای احکام مدنی شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان سقز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان سقز

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۴۸۴۶۰۰۰۰۰۲۵۶۱۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مزایده ((آگهی مزایده نوبت اول))    شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان سقز در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرائي بكلاسه ۹۹۰۰۱۸۶ ،اقلام ذیل را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند:   تعداد ۳۵ قواره پارچه توری مجلسی متعلق به  آقای عارف قادرنژادفرزند:احمد هرقواره ۳.۲۵ متر به مبلغ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال  جمعاً به ارزش ۱۹۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال برآورد گردیده است . مزایده حضوری و در مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ساعت۱۰ صبح در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان سقز شروع و در ساعت ۱۱ خاتمه می یابد و مزايده ازقيمت كارشناسي شده بعنوان قيمت پايه شروع مي شود وبرنده مزايده كسي است كه بالاترين قيمت پیشنهادی را ارائه نماید.شرکت کنندگان بایستی در سامانه ثنا ثبت نام نموده و درخواست خود را بصورت کتبی در پاکت در بسته قبل از ساعت ۱۰ به دفتر اجرای احکام تحویل نمایند و به پیشنهادهای خارج از ساعت تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود.برنده بايستي في المجلس کل مبلغ مورد مزایده را پرداخت ودرغیر اینصورت ده درصد قيمت كارشناسي شده موضوع مزایده رابحساب سپرده دادگستري سقز واريزو ظرف يك ماه بعد ازتاريخ مزايده ترتيب پرداخت مابقي بهای مزایده را بدهد در غیر اینصورت ده درصد تحویلی به نفع دولت ضبط خواهد شد. كساني كه قصد بازديد از مورد مزايده را داشته باشند،پنج روز مانده به روز مزايده بامراجعه به اين اجرا ارائه درخواست و مدارک هویتی و با اخذ مجوز وفق مقررات مي توانند از آن بازديد بعمل آورند .             سعادت جهانگیری - مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سقز 
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده ((آگهی مزایده نوبت اول)) 
 
 شعبه دوم اجرای احکام مدنی شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان سقزمزایده ((آگهی مزایده نوبت اول)) 
 
 شعبه دوم اجرای احکام مدنی شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان سقز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن