مزایده آگهی مزایده مرحله اول به موجب پرونده اجرایی کلاسه شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كوهرنگ
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كوهرنگ

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۴۷۰۸۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده مرحله اول به موجب پرونده اجرایی کلاسه ۹۹۰۰۱۱۹محکوم علیه آزاده امیدی فرزند نصرالله محکوم گردیده به فروش ملک مشاع یک باب مرغداری و تقسیم ان به نسبت مالکیت و سهام هر مالک به علاوه پرداخت مبلغ ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم له ریحانه شیروانی فارسانی و همچنین پرداخت مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت حق الاجرای دولتی با توجه به قطعیت حکم بنا به درخواست محکوم له ملک توسط کارشناس منتخب توصیف و ارزیابی شد و مقرر است از طریق مزایده راس ساعت: ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ در دفتر اجرای احکام مدنی کوهرنگ و با حضور نماینده دادستان محترم  بفروش برسد هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست فی المجلس ۱۰% مورد مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و قبض بانکی آنرا به این شعبه تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده واریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.این آگهی برای یکبار در روزنامه محلی منتشر و همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثناء مسئولین اجرا و قربای سببی و نسبی آنان ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده از طریق این اجراء نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطلاع نمایند. لازم به ذکر است شرکت کنندگان جهت حضور درجلسه مزایده می بایست ۱۰% قیمت پایه را به صورت چک تضمین شده بانکی فی المجلس ارائه نمایند مشخصات ملک: ملک شامل یک باب ساختمان مرغداری و زمین متعلقه به پلاک شماره ۴۳ فرعی از ۸۵۲ اصلی واقع در دشت زرین و تجهیزات مرغداری داخل ساختمان که در سه بخش زیر توسط کارشناسات منتخب ارزیابی گردیده. الف - عرصه و اعیان: یک زمین مزروعی به مساحت ۲۱۷۸۳۸ متر مربع می باشد که از این میزان صرفا ۹۹۶۵ متر مربع آن مستثنیات بوده و مابقی جزو اراضی ملی می باشد.لذا مبنای محاسبه همان قسمت مثتثنیات می باشد که قیمت هر متر مربع ملک مذکور به توجه به کاربری مربوطه و فاصله از جاده اصلی که حدود ۴۲۰ متر می باشد ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال و جمعاً مبلغ ۱۱/۹۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی می گردد.در عرصه محصور یک واحد تولید مرغ گوشتی بنا شده است که در سه قسمت ۱- سوله نگهداری و فرآوری خوراک مرغ به مساحت ۱۳۳۴ متر مربع که قیمت هر متر مربع آن با عنایت به نوع سازه و قدمت بنا ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی می گردد. ۲-اتاق نگهبانی و کارگری به مساحت ۸۶/۲۵ مترمربع که سازه آن دیوار باربر با سقف مسطح تیرچه بلوک می باشدکه با عنایت به نوع مصالح به کار رفته و میزان نازک کاری و قدمت بنای آن قیمت هر متر مربع ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی می گردد. ۳- محل نگهداری و پرورش مرغ به مساحت ۱۰۳۹/۶ که باتوجه به نوع سازه اسکلت بتنی و دیوار های باربر با سقف قوسی و ایزوگام صورت پذیرفته پلاسترسیمان سفید کف بتن سیمان و قدمت بنا قیمت هر متر مربع ان ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی می گردد.در این واحد حصاری به طول متر به ارتفاع متوسط ۲ نیم متر اجرا شده که در سه طرف آن به صورت دیوار استاندارد با پشت بندهای مناسب در فواصل درست و در یک طرف ضلع جنوبی و به طرف کوه به صورت غیر استاندارد و با ارتفاع حدود ۱ و نیم متر بنا شده است که با در نظر گرفتن قیمت روز مصالح مصرفی قیمت اجرای حصار مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی می گردد.مجموع ارزش عرصه و اعیانی های موجود مبلغ ۲۵/۷۱۸/۳۰۰/۰۰۰ ریال برآورد می گردد. ب - تجهیزات و ماشین الات:که به شرح ذیل ارزیابی و اعلام می گردد ۱-چهارده دستگاه فن صنعتی مستقر بر روی دیوار ساختمان مرغداری سه دستگاه با قطرحدود ۵۰ سانتی متر و یازده دستگاه به قطر تقریبی ۶۰ سانتی مترجمعا به مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- یک دستگاه کوره لاشه سوز مجهز به مشعل اتمسفر گازسوز به مبلغ ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳- یک دستگاه موتور برق آ جی-اچ آ-۶۵۰۰ به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴- یک دستگاه میکسر،آسیاب و بالابر مجهز به موتور الکتریکی ساخت اف ای ام  به همراه تجهیزات جانبی جمعا به مبلغ ۲۷۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۵- یک دستگاه کارواش مجهز به موتور الکتریکی دینام  به توان کی دابلیو۵/۵،پمپ ۲۰۰ بار ساخت ایتالیا به شماره سریال ۱۶۱۰۵۵۱۳ ،تابلو برق مربوطه،حدود ۲۰۰ متر شیلنگ مخصوص و مخزن آب پلی آتلین جمعا به مبلغ ۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۶- چهل و پنج عدد دانخوری و چهل و پنج عدد آبخوری جمعا به مبلغ ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۷- دو دستگاه هواساز به همراه تابلو برق،مشعل گازسوز و سایر متعلقات مربوطه جمعا به مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۸- نه دستگاه فر شیپوری به همراه شیر،شیلنگ و اتصالات مربوطه جمعا به مبلغ ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۹-دوازده دستگاه دوربین مدار بسته ساخت(دال هو-اتو)  -کاور دار(تی ای سی) و مدل(اف جی آ۲۰۰۰ بی ال به همراه دستگاه دی وی آر  و آداپتورهای مربوط جمعا به مبلغ ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۰- چهار دستگاه نورافکن ۵۰ وات جمعا به مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۱۱- مخازن مستقر در مرغداری شامل یک دستگاه مخزن آب به ظرفیت ۲۰ هزار لیتر از جنس فولاد سیاه،یک دستگاه مخزن پلی اتلین به ظرفیت ۱هزار لیتر،دو دستگاه مخزن فولاد سیاه به ظرفیت های ۱ هزار و دو هزار لیتر جمعا به مبلغ ۲۸۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت تجهیزات در یازده بند با توجه به شرایط بازار،شرکت سازنده،میزان استهلاک دستگاه و جمیع عواما موثر حدود ۲/۰۹۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی می گردد. ج -تاسیسات مکانیکی و ارزیابی آن: ۱- اجرای سیستم گاز کشی با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع و مصرف ۶۵ متر مکعب بر ساعت مطابق تاییدیه گاز کشی ۲- اجرای سیستم لوله کشی آب با کنتور یک سوم اینچ و لوله کشی های داخل ۳- اجرا سیستم برق کشی با کنتور سه فاز با تابلو اندازه گیری ۱۶۰ و ترانس ۱۵۰ و کلیه کابل کشی های محوطه داخلی ساختمان مرغداری،لامپهای روشنایی،یک عدد پروژکتور پلی کا مخصوص کابل های دوربین ها و تابلو برق داخلی سالن که قیمت کل سه بند مذکور به مبلغ ۱/۷۳۰/۰۱۰/۰۰۰ ریال برآورد می گردد. ارزیابی وقیمت کارشناسان: قیمت کل واحد مرغداری با جمیع جهات به مبلغ ۲۹/۵۳۹/۸۱۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و برآورد می گردد.   رحمن مومنی-رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کوهرنگ
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده مرحله اول 
به موجب پرونده اجرایی کلاسه شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كوهرنگمزایده آگهی مزایده مرحله اول 
به موجب پرونده اجرایی کلاسه شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كوهرنگ
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن