مزایده                     شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان خلخال
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان خلخال

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۰۷۴۶۰۰۰۰۰۱۶۴۸۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مزایده                                         « آگهی مزایده نوبت دوم » شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان خلخال در نظر دارد بموجب پرونده کلاسه ۹۹۰۱۰۰۴ یک  قطعه ملک  مسکونی نشاني :  خلخال- خيابان امام (جاده قديم خوجين) - سه راه دانشگاه آزاد – سمت راست - پلاك ۶۵۴، از طریق مزایده بفروش برساند  وحسب اعلام کارشناس رسمی دادگستری جزئیات شرح ذیل میباشد:  با استناد به محتواي پرونده و مشاهده سند ثبتي مورد وثيقه و گزارش ثبتي مورخه ۱۳۹۹.۱۰.۰۹ اداره ثبت شهرستان خلخال، ملك مورد بازديد با مشخصات ثبتي: شماره دفترچه مالكيت ۸۷۵۵۲۱، سري ب سال ۷۵، پلاك ثبتي ملك ۵۶۸ فرعي از ۱۹۸۵۳ اصلي، شماره ثبت ۱۰۲۳۰، دفتر ۶۲، صفحه ۳۹۹، بخش هفت حوزه ثبتي خلخال، به مالكيت آقاي محمود فتح الهي، مستند مالكيت بشماره ۲۵۶۱ تاريخ ۱۳۷۴.۰۸.۰۷، شامل ششدانگ يك باب خانه و مغازه ها به مساحت عرصه ۵۵۷.۹۴ متر مربع (طبق سند)، و اعياني ها به قرار زير است: سه دهنه مغازه در طبقه همكف جهت استفاده براي كافي شاپ با ديوارهايي با رويه سراميك، كف ها نيز سراميك، سقف ها ابزاركاري و نورپردازي شده مجموعاً به مساحت حدود ۱۷۲ متر مربع، در حال استفاده و داير، طبقه اول با كاربري مسكوني مشتمل بر سه اتاق خواب، هال و پذيرايي، آشپزخانه اپن مجهز، سرويسهاي بهداشتي، ديوارها و سقف ابزاركاري شده به مساحت حدود ۱۸۵ متر مربع، كل مجموعه احداثي با اسكلت فلزي با پوشش سقف آخر شيرواني با نماي اصلي سنگ با امتيازات قانوني آب، برق و گاز مي باشد با توجه به ميزان ابعاد و مساحات، نوع مصالح مصرفي، چگونگي ارتباط با شوارع، ميزان بهره برداري از محل و ساير عوامل ذي مدخل، ارزش ريالي ملك با لحاظ ارزش عرصه، اعياني مسكوني، سرقفلي مغازه ها و انشعابات به نرخ روز و فارغ از هرگونه داشتن ديون و تعهد به اشخاص حقيقي و حقوقي، به مبلغ كل ۳۴،۴۸۳،۳۵۰،۰۰۰ ريال معادل سه ميليارد و چهارصد و چهل و هشت ميليون و سيصد و سي و پنج هزار تومان برآورد می گردد. جلسه مزايده روز چهار شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱ الي۱۲  در دفتر شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان  خلخال برگزار و از قيمت تعيين شده توسط كارشناس شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي به عنوان برنده مزايده واگذار خواهد شد. از برنده مزايده ده درصد كل مبلغ پيشنهادي في المجلس اخذ ميشود و نامبرده مكلف است الباقي مبلغ را ظرف مدت یک ماه به حساب دادگستري واريز نمايد در غير اينصورت مبلغ اخذ شده به نام دادگستري ضبط و مزايده تجديد خواهد شد . خريداران ميتوانند ظرف پنج روز قبل از تاريخ برگزاري مزايده با هماهنگي اين اجرا از اموال مورد مزايده بازديد و حضورا" در جلسه مزايده شركت نمايند. اين آگهي در تابلوي اعلانات دادگستري خلخال نيز الصاق گرديده است./   دادستان و رئيس واحد اجراي احكام شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان خلخال استان اردبيل - شهرستان خلخال - خيابان پاسداران - جنب اداره ثبت و اسناد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده                     شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان خلخالمزایده                     شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان خلخال
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن