مزایده بسمه تعالي آگهی مزایده اموال منقول (نوبت دوم) به شعبه اجراي احكام مدني بخش ممقان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني بخش ممقان

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۰۶۱۱۴۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي آگهی مزایده اموال منقول (نوبت دوم) به موجب پرونده اجرایی به شماره کلاسه ۹۹۰۰۴۶۲ واحد اجرای احکام مدنی دادگاه ممقان اموال توقیفی منقول مورد مزایده عبارت است از یک دستگاه  لیفتراک تویوتا که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است که کارشناس ارزیاب اعلام نموده مال توقیفی یک دستگاه  ليفتراك تويوتا نارنجي رنگ ۲/۵ تن به سريال FSVU۶۱-۰۲-۶FGL۲۵ آماده بكار و با توجه به وضعيت ظاهري و ظرفيت وسيله ارزش پايه آن جهت فروش مبلغ سيصد ميليون تومان برآورد و تعيين می گردد  که حسب درخواست محکوم له وقت مزایده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹  روز چهار شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح تعیین و محل مزایده دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه ممقان خواهد بود و مزایده با حضور نماینده محترم دادگاه شروع و مال مورد مزایده به کسی واگذار خواهد شد که که بالاترین قیمت راپیشنهاد کند متقاضیان شرکت در مزایده بایستی ۱۰ درصد مبلغ قیمت پایه کارشناسی مورد مزایده را نقداً در صندوق دادگاه تودیع نمایند و در صورت برنده شدن در مزایده الباقی مبلغ را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده در صندوق دادگاه و به حساب شماره ۲۱۷۱۲۹۰۵۳۶۰۰۴ و شناسه واریز ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۰۰۲۳۷۵ واریز نمایند در صورت انصراف به هر دلیل وجه تودیعی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد علاقه مندان می توانند ۵ روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام از مال مورد مزایده بازدید نمایند ضمنا اجرای احکام تعهدی نسبت به اسناد و مدارک مورد مزایده ندارد.     مدير دفتر اجراي احكام مدني بخش ممقان - يحيي حبيب زاده   استان آذربايجان شرقي - ممقان - بلوار شهيد باكري- شهرك گلسار - دادگاه عمومي بخش ممقان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي 
آگهی مزایده اموال منقول (نوبت دوم) 
به شعبه اجراي احكام مدني بخش ممقانمزایده بسمه تعالي 
آگهی مزایده اموال منقول (نوبت دوم) 
به شعبه اجراي احكام مدني بخش ممقان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن