مزایده آگهي مزايده اموال منقول و غیر منقول(نوبت اول) به موجب شعبه اجراي احكام مدني شهرستان سامان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شهرستان سامان

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۴۷۰۵۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال منقول و غیر منقول(نوبت اول) به موجب پرونده اجرايي به شماره فوق محكوم عليهم ناصر محسن زاده و غیره  فرزند صفرعلی محکوم به  فروش یک قطعه زمین و دو تخته فرش و لوازم منزل (دیگ و سینی مسی) درحق آقای فریدون محسن زاده گردیده، نظر به اينكه محكوم عليهم از مراتب فوق خودداري نموده اموال مشروحه ذيل كه ارزش آن حسب نظريه كارشناسي به شرح ذيل مي باشد به فروش خواهد رسيد.  ۱-ملک مذکور به صورت زمین محصور و مستحدثات قدیمی واقع در سامان روبروی دبیرستان نجمه که عرصه ملک به مساحت موجود ۳۹۶ مترمربع است که بر اساس یک فقره واگذاری از سوی شهرداری سامان حدودات اربعه آن عبارت است از شمالا به جوی گرکاچی و جنوبا به زمینهای شهرداری و شرقا به جوی گرکاچی و غربا به ساختمان آقای صفرعلی صحرانشین و فاقد انشعابات می باشد همچنین مستحدثات ملک ساختمان قدیمی بصورت انباری و کاهدان و طویله متروکه و حصار آجری می باشد که از لحاظ معاملاتی فاقد ارزش است. که با توجه به موقعیت ملک و کاربری مسکونی (مطابق طرح تفصیلی شهرسامان)و سایر جوانب موثر، ارزش کل ملک با وضعیت موجود به مبلغ ۱۷/۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر آورد  می گردد. ۲-اموال منقول :الف)دو تخته فرش شش متری دست بافت،دست دوم،طرح خشتی،رنگ ثابت زمینه قرمز به مبلغ ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ب)یک عدد دیگ مسی و یک عدد سینی مسی دست دوم جمعا به وزن ۲۶ کیلوگرم به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که جمع کل بهای اموال مذکور ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد می گردد. ملک و اموال  مذکور در مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ راس ساعت ۹/۳۰صبح الی ۱۰ صبح ازطريق مزايده به فروش خواهد رسيد هركس بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايدبرنده مزايده خواهد بود شركت كنندگان در مزايده پنج روز .قبل از مزايده از طريق مراجعه به دفتر اجراي احكام مي توانند ازملک و اموال موصوف بازديد نمايند شركت براي عموم بادر نظر گرفتن ماده۱۲۷قانون اجراي احكام مدني آزاد است برندگان مزايده مي بايست۱۰درصد مبلغ مزايده را في المجلس پرداخت ومابقي را ظرف مهلت حداكثر يك ماه از تاريخ مذكور به حساب سپرده دادگاه واريز وفيش آنرا ارائه نمايند ودر صورت عدم انجام در مهلت مقرر۱۰درصد مبلغ مزایده پس از كسر هزينه هاي اجرايي به نفع دولت ضبط ومزايده مجددا" برگزار ميگردد اين آگهي در معابر عمومي الصاق خواهد شد. دفتراجراي احكام مدنی دادگستری شهرستان سامان- خلیلی سامانی  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال منقول و غیر منقول(نوبت اول)
به موجب شعبه اجراي احكام مدني شهرستان سامانمزایده آگهي مزايده اموال منقول و غیر منقول(نوبت اول)
به موجب شعبه اجراي احكام مدني شهرستان سامان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن