مزایده فروش تعدادی کانتینرها و کانکسهای مستعمل خود درکارخانه واقع پتروشیمی تخت جمشید
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده پتروشیمی تخت جمشید

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۱۲۲۰۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش تعدادی کانتینرها و کانکسهای مستعمل خود درکارخانه واقع در سایت ۲ پتروشیمی ماهشهر در ۴ ردیف
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی بصورت چک بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : نشانی اینترنتی
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۸۶۶۲۰۵۴ داخلی ۱۲۴۵ تلفن - فکس
T.C@TJPC.IR ایمیل - وب سایت
توضیحات : تماس و یا مراجعه به سایت اینترنتی تا ۵ روز از تاریخ انتشار آگهی ـ به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش تعدادی کانتینرها و کانکسهای مستعمل خود درکارخانه واقع پتروشیمی تخت جمشیدمزایده فروش تعدادی کانتینرها و کانکسهای مستعمل خود درکارخانه واقع پتروشیمی تخت جمشید
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن