مزایده مزايده فروش اموال غير منقول (نوبت اول )   شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۱۴۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۵۷۴۲۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده مزايده فروش اموال غير منقول (نوبت اول )           به موجب پرونده اجرائي کلاسه ي ۹۹۰۰۰۰۵ شعبه ي دوم اجراي احکام مدني دادگستري شهرکرد محکوم عليه آقای جاسم براتی شهرکی فرزند فرامرز محکوم است به پرداخت ۱۵۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی و ۳۰مثقال طلای ۱۸عیار و مبلغ۶.۸۸۴.۴۰۱.۱۹۷ریال بابت مهریه  در حق محکوم له خانم فاطمه هاشمی شهرکی فرزند مهربان و نیز پرداخت مبلغ ۵۶۶.۶۵۰.۰۰۰ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت  با توجه به عدم پرداخت ملک محکوم علیه به میزان۱۸.۶۰حبه از۶۰حبه مشاع به آدرس شهر کیان خیابان سجاد غربی کوچه۴ فرعی شهید سیف الله خدابنده با مالکیت آقای جاسم براتی شهرکی  با مشخصات ذیل متعلق به محکوم علیه فوق توقیف گردیده است . مشخصات ملک: ملک مذکور دارای سند ثبتی به شماره ۲۶۷۹۱۰/ب/۹۵به تاریخ پنجم مهرماه یک هزارو سی صدو نود وشش به شماره فرعی ۴۵۴۶از اصلی۴۰بخش شهرکرد به مساحت ۱۸۵/۸۶متر مربع به مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان آقای جاسم براتی شهرکی می باشد.شمالاًدرسه سه قسمت به طول های۱۳/۳۰،۱/۷۰،و/۵۵متر به کوچه .شرقاً۱۱/۲۰متر به کوچه جنوباً۱۴/۸۲متر به ملک همسایه غرباً۱۲/۴۹متر به ملک همسایه مجوز احداث ساختمان مذکور مورخ۹۸/۸/۱۳پیرو پروانه ساختمانی به شماره۴۷۶۳/۹۸به کد نوسازی ۱۷-۱۰-۴-۱توسط شهرداری شهرکیان صادر گردیده است مجوز فوق در ۳طبقه و مجموع مساحت زیربنای طبقات ۴۶۵/۴۸متر مربع با کاربری مسکونی صادر شده است.ساختمان فوق در سه طبقه با سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی با سقف تیرچه و بلوک می باشد.در حال حاضر در طبقه همکف قسمت مسکونی تکمیل می باشد ولی پارکینگ همکف فاقد نازک کاری بدنه و راه پله آن نیز فاقد نازک کاری بوده و ساختمان فاقد نما است طبقه اول در حد اسکلت و آجر کاری(عمدتادیوارهای بیرونی انجام شده است)طبقه دوم در حد اسکلت و آجر کاری تیغه چینی است.مصالح به کار رفته در واحد مسکونی در طبقه همکف شامل کف سرامیک،پوشش دیوارها و سقف گچ و خاک با رویه گچ سفید،پنجره ها از جنس یو پی وی سی و درب های داخلی چوبی ،کف و دیوارهای آشپزخانه ،حمام و سرویس بهداشتی از کاشی و سرامیک و کابینت از جنس ام دی اف می باشد.مساحت کل زیربنای اجرا شده ساختمان مطابق با مترکشی صورت گرفته ۴۶۲متر مربع می باشد.با توجه به اینک عملیات ساختمانی به اتمام نرسیده و گواهی پایان کار شهرداری صادر نگردیده و عملیات تفکیک طبقاتی نیز انجام نشده،لذا ملک موصوف قابل تقسیم و تفکیک نیست./ا توجه به نوع کاربری ملک و بازار خرید و فروش املاک و سایر پارامترها تاثیر گذار،ارزش کل ملک ۱۸.۲۶۱.۲۸۰.۰۰۰ریال بر آورد و کارشناسی گردیده است که ازملک متعلق به محکوم علیه به میزان۱۸.۶۰حبه از۶۰حبه مشاع برآورد شده به میزان ۴.۷۱۷.۷۳۳.۳۳۳ریال محاسبه می گردد. که ازطريق مزايده عمومي و حضوري به فروش خواهد رسيد. لذا مزايده در مورخ۱۴۰۰/۵/۵ ساعت ۱۰ صبح درمحل اجراي احکام مدني شعبه دوم اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان شهرکرد برگزار خواهد شد. بديهي است که پيشنهاد كننده بيشترين قيمت نسبت به قيمت پايه برنده مزايده شناخته شده و بايستي ده درصد بهاي پيشنهادي را في المجلس پرداخت نموده و الباقي را ظرف مهلت سي روز از تاريخ مزايده بپردازد و در صورت انصراف، مبلغ واريزي پس از کسر هزينه هاي اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد. صرفا به اشخاصي اجازه شرکت در مزايده داده مي شود که ده درصد قيمت پايه کارشناسي را به صورت چک تضمين شده بانکي في المجلس ارائه نمايند. هزينه درج اين آگهي و ارزيابي بر عهده محكوم له بوده و در صورت عدم پرداخت از مازاد مبلغ فروش كسر مي گردد. شركت براي عموم به استثناي افراد ذكر شده در ماده ۱۲۷ قانون اجراي احكام مدني آزاد و متقاضيان شرکت در اين مزايده مي توانند جهت بازديد مورد مزايده و کسب اطلاعات بيشتر پنج روز قبل از موعد مذکور به دفترشعبه دوم اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان شهرکرد واقع در ساختمان دادگستري شهرکرد مراجعه نمايند.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده مزايده فروش اموال غير منقول (نوبت اول ) 
  شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركردمزایده مزايده فروش اموال غير منقول (نوبت اول ) 
  شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن