مزایده آگهي مزايده اموال منقول(مرحله اول) به موجب نيابت اجراي احکام  شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۱۵۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۵۸۰۱۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال منقول(مرحله اول) به موجب نيابت اجراي احکام  مدني دادگستري شهرستان سامان در پرونده ۹۹۰۱۳۷۱ اين اجرا محکوم عليه حشمت الله صانعي دهکردي فرزند محمود ساکن  شهرکرد خ خواجه نصير نبش کوچه ۴۵ محكوم است به پرداخت مبلغ ۳/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال در حق خداکرم بهاءلو هوره فرزند قربانعلي و پرداخت مبلغ  ۱۶۷/۵۰۰/۰۰۰ ريال بابت نيم عشر دولتي ،درراستاي استيفاي محکوم به، اموال قيد شده در ذيل برگه متعلق به محکوم عليه توقيف و توسط کارشناس رسمي توصيف و ارزيابي شد و مقرر گرديد از طريق مزايده راس ساعت:۱۰:۰۰ روز يکشنبه مورخ:۱۴۰۰/۰۵/۰۳ در اجراي احکام مدني دادگستري شهرکرد با حضور نماينده محترم دادستان بفروش برسد و هر کس که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود و مي بايست في المجلس ۱۰% قيمت پايه مورد مزايده را به صورت چک تضمين شده بانکي في المجلس ارائه نمايد و مابقي مبلغ را حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده واريز نمايد در غير اينصورت وجوه واريزي پس از کسر هزينه مزايده به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. اين آگهي براي يکبار در روزنامه الکترونيک منتشر و همچنين در معابر عمومي الصاق خواهد شد شرکت در مزايده براي عموم به استثنا محکوم عليه پرونده آزاد است ضمناً متقاضيان شرکت در مزايده ميتوانند در مدت پنج روز قبل از مزايده از طريق اين اجراء نسبت به چگونگي نحوه برگزاري مزايده کسب اطلاع نمايند. مشخصات اموال مورد مزايده: تجهيزات واقع در شهرکرد، خيابان خواجه نصير،نبش کوچه۴۵،پلاک۱ که عبارتند از: ۱- يک دستگاه اره فلکه ساخت شرکت توليدي شهريار ام.ام۸۰۰ به مبلغ دويست و هشتاد ميليون ريال۲- يک دستگاه پنج کاره مدل ۲۰۰۰ دي  اس سي ام  به مبلغ هفتصد و هشتاد ميليون ريال ۳- يک دستگاه خط زن ساخت مشکات مدل ام تي سي ۳۶۰۲۲۰۰ وات به همراه دستگاه مکنده يک قلو به مبلغ دويست و پنجاه و دو ميليون ريال ۴- يک دستگاه گندگي سبز رنگ به مبلغ يکصد و بيست ميليون ريال ۵- دو دستگاه کمپرسور تک سيلندر مجهز به موتور الکتريکي ساخت هيدروليک و کدخدايي جمعا به مبلغ يکصد و هفت ميليون ريال ۶- يک دستگاه دريل ستوني به ظرفيت ۱۲ ميلي متر با بدنه سياه و قرمز رنگ به مبلغ چهل و شش ميليون ريال ۷- دو دستگاه اره چاق کن يک دستگاه ساخت جي دي آر و يک دستگاه ساخت لي آن جمعا به مبلغ نود و شش ميليون ريال . ساير تجهيزات و ابزار آلات جانبي شامل : دو دستگاه فرز ( يک دستگاه فاقد پلاک و يک دستگاه با پلاک رويال)، يک دستگاه دريل شارژي توسان، سه دستگاه منگنه کوب( آ تي آر او ، ۸۰/۱۶۰اي و ويستا) ، چهار دستگاه دريل( دو دستگاه توسان۰۰۰۲ دي، يک دستگاه توسان ۰۰۲۲دي، و يک دستگاه رونيکس۲۲۱۰سي) ، يک دستگاه اره مچ ايتاليا جمعا به مبلغ يکصد و هشتاد و سه ميليون ريال. حدود قيمت پايه مزايده تجهيزات مذکور با توجه به شرايط بازار، ميزان استهلاک تجهيزات، شرکت سازنده و ساير عوامل موثر در قيمت گذاري حدود يک ميليارد و هشتصد و شصت و چهار ميليون ريال ميباشد.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال منقول(مرحله اول)
به موجب نيابت اجراي احکام  شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركردمزایده آگهي مزايده اموال منقول(مرحله اول)
به موجب نيابت اجراي احکام  شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن