مزایده بسمه تعالی آگهی مزایده مرحله اول بموجب اجرائیه شماره 960915 شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فارسان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فارسان

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۱۷۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۵۹۶۲۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالی آگهی مزایده مرحله اول بموجب اجرائیه شماره ۹۶۰۹۱۵ اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فارسان محکوم علیهم ۱- شرکت قارچ پارس ۲- احسان عزیزیان فرزند سهراب ، ۳- قاسم اشتراک سیستانی فرزند ابراهیم ، ۴- محسن حیدری فارسانی ، ۵- حسن حیدری فارسانی ، ۵- عباسقلی حیدری فارسانی فرزندان ذبیح الله بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۱/۷۶۱/۹۶۲/۰۲۵  ریال در حق محکوم له آقای مجید صحراگرد طوقچی فرزند رضا با وکالت آقای سیامک بهزاد چهارمحالی  و مبلغ ۸۸/۰۹۸/۱۰۱ ریال بابت نیم عشر دولتی و همچنین آقای احسان عزیزیان فرزند سهراب در پرونده شماره ۹۶۰۹۱۴محکوم  به پرداخت  مبلغ ۵۹۴/۷۴۵/۷۶۲ریال بابت بدهی در حق محکوم له و مبلغ ۲۹۰/۷۳۲/۲۶۵ریال بابت نیم عشر دولتی محکوم گردیده اند ( نامبردگان همچنین به پرداخت مبلغ ۴۹۷.۱۳۷.۴۷۹ ریال در حق بیمه تأمین اجتماعی و مبلغ ۲۴.۸۵۶.۸۷۳ ریال بابت نیم عشر دولتی محکوم گردیده اند ) ، که دراین خصوص کارگاه قارچ توقیف گردیده و سپس توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی که به مزایده گذاشته میشود . نظریه کارشناس بشرح ذیل می باشد : * کارشناسی زمین * * محل ارزیابی تعرفه شده در فارسان - کنار جاده اصلی فارسان - باباحیدر و در سه راهی جاده چوبین واقع گردیده است . * محل مذکور دارای ساختمان مجتمع پرورش قارچ بوده و مساحت کل عرصه آن برابر با ۶۰۰۰ مترمربع می باشد . با عنایت به بررسی صورت گرفته و معاینه محل و بر اساس وضعیت عمومی زمین فوق و خاک مناسب کشاورزی و موقعیت ملک نسبت به شهر فارسان و جاده های دسترسی آن و قیمت اراضی همجوار ، ارزش هر مترمربع عرصه زمین فوق برابر با ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال و ارزش کل عرصه ملک فوق ( ۶۰۰۰ مترمربع ) برابر با۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد می گردد . * کارشناسی ساختمان * ۱- آدرس ملک : شهر فارسان - جاده باباحیدر - فارسان - جاده چوبین ، ساختمان پرورش قارچ آقای حسن حیدری و شرکاء ۲- مشخصات اعیانی موجود در ملک : در عرصه ملک یک باب ساختمان پرورش قارچ و انباری و سردخانه و نگهبانی و اداری وجود دارد که مصالح بکار رفته در ساخت سالن های پرورش قارچ اسکلت فلز از جنس لوله همراه با دیوارهای آجری با ملات ماسه و سیمان و پلاستر سیمانی و سقف قوسی که پوشش سقف عایق بندی و روسازی آن عایق رطوبتی ایزوگام گردیده ، مصالح بکار رفته در سایر قسمتها آجر و آهن و شیروانی می باشد و مساحت کل اعیانی موجود حدود ۱۳۳۸.۵ مترمربع است . ۳- امتیازات و متعلقات : برق سه فاز ، آب ۱.۲ اینچ ، گاز ۶۵ مترمکعب بر ساعت ۴- ارزیابی اعیانی و امتیازات : الف ) مساحت اعیانی قسمت اداری - نگهبانی ۶۲.۵ مترمربع ، ارزش هر مترمربع ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ارزش کل ۹۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال . ب) مساحت اعیانی سالن تولید قارچ ۱۱۴۶ مترمربع ، ارزش هر مترمربع ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ارزش کل ۱۳/۷۵۲/۰۰۰/۰۰۰ریال . ج) مساحت اعیانی انبار و سایر ۱۳۰ مترمربع ، ارزش هر مترمربع ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ارزش کل ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال . د) امتیازات آب ، برق و گاز ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال . جمع کل ارزش اعیانی و امتیازات آب ، برق و گاز - ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال * کارشناسی ماشین و تأسیسات و تجهیزات کارخانه * الف ) تجهیزات : ۱- تعداد ۹ عدد هواساز با کویل ۱۱۰ سانتیمتری مسی با وزن تقریبی ۴۰۰ کیلوگرم و کاملا از سرویس خارج به همراه کانال توزیع . ۲- لوله کشی گاز از جنس لوله سیاه بدون درز به قطر ۳ اینچ به طول ۶۰ متر و انشعاب گاز . ۳- مقدار ۵۰۰۰ کیلوگرم سیم گالوانیزه مورد استفاده برای قفسه بندی . ۴- سیستم پایپینگ بخار بطول ۹۰ متر و قطر اسمی ۲ اینچ . ۵- قفسه بندی در ۹ سالن از جنس لوله گالوانیزه یک اینچ و ۱ - ۱.۴ اینچ به وزن تقریبی ۲۵ تن . ۶- تابلو برق روشنائی و تأسیسات به ابعاد ۲ در ۱.۲ متر با کلید و کنتاکتور و فیوز کلید اصلی و مدارات کامل و در سرویس و روشنائی در ۹ سالن و اتاق نگهبانی با کابل ۲ در ۲ . ۷- ۵ عدد کولر آبی خارج از سرویس . ب ) ارزیابی : با بررسی و بازدید و استعلام از سازندگان این تجهیزات در شرایط فعلی قیمت پایه با در نظر گرفتن همه ی عوامل مؤثر چون میزان استهلاک ، عمر کارکرد ، آماده به کار بودن و غیره تجهیزات ارزش پایه کل آنها ۹/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  برآورد می گردد . جلسه مزایده در روز سه شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰ صبح درمحل اجرای احکام مدنی فارسان برگزار می گردد متقاضیان پنج روز قبل از جلسه می توانند نسبت به بازدید کارگاه اقدام نمایند و  می بایست قبل از جلسه نسبت به پرداخت ده درصد آن اقدام نمایید و بالاترین قیمت پیشنهادی برنده مزایده محسوب می گردد/.   مدیر اجرای مدنی فارسان-سروآزاد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالی
آگهی مزایده مرحله اول
بموجب اجرائیه  شماره 960915 شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فارسانمزایده بسمه تعالی
آگهی مزایده مرحله اول
بموجب اجرائیه  شماره 960915 شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فارسان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن