مزایده به موجب پرونده شماره 9900730 محکوم عليهم سجاد نافيان شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۱۷۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۵۸۷۲۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده به موجب پرونده شماره ۹۹۰۰۷۳۰ محکوم عليهم سجاد نافيان فرزند مرتضي و ... بصورت تضامني محکوم گرديده اند به پرداخت مبلغ ۲/۱۰۸/۵۰۰/۵۰۰ريال وفق شاخص ۱۳۹۹/۱۱ در حق محکوم له احمدرضا شاهدي و همچنين پرداخت مبلغ ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال بابت حق الاجراي دولتي، با توجه به عدم پرداخت محکوم به نسبت به توقيف اموال اقدام و اموال ذيل توسط کارشناس تاسيسات توصيف و ارزيابي شد و مقرر است از طريق مزايده راس ساعت: ۱۰:۰۰ الي ۱۰:۱۵ روز سه شنبه مورخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در دفتر اجراي احکام مدني شهرکرد واقع در طبقه سوم ساختمان قديم دادگستري از طريق مزايده و با حضور نماينده دادستان محترم بفروش برسد ، هر کس که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود و مي بايست في المجلس ۱۰% مورد مزايده را به حساب سپرده دادگستري واريز نمايد و قبض بانکي آنرا به اين شعبه تسليم نمايد و مابقي مبلغ را حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده واريز نمايد در غير اينصورت وجوه واريزي پس از کسر هزينه مزايده به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.اين آگهي براي يکبار در روزنامه محلي منتشر و همچنين در معابر عمومي الصاق خواهد شد شرکت در مزايده براي عموم آزاد است به استثناء مسئولين اجرا و قرباي سببي و نسبي آنان ، ضمناً متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند در مدت پنج روز قبل از مزايده از طريق اين اجراء نسبت به چگونگي نحوه برگزاري مزايده کسب اطلاع نمايند *لازم به ذکر است شرکت کنندگان جهت حضور درجلسه مزايده مي بايست ۱۰% بها را به صورت چک تضمين شده بانکي در وجه سپرده دادگستري به شماره  ir۲۷۰۱۰۰۰۰۴۰۶۹۰۱۲۹۰۷۷۹۰۸۶۴  با شناسه ۹۹۲۱۰۸۰۶۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ (يا فيش واريزشده به حساب سپرده دادگستري) ، به همراه کارت شناسايي في المجلس ارائه نمايند. اموال توقيف شده ۴۰۰۰ قطعه قالب پلاستيكي سنگ مصنوعي و آجر  -مشخصات فني: شامل ۱۶۰۰ قالب ويبره نو آجري و ۲۴۰۰ قالب دست دوم و مستعمل ويبره ساخت موزائيك است ، قالب ها از جنس پليمر ABS هستند. - قالبهاي توليد آجر شامل ۵ طرح متفاوت با ابعاد ۵/۵ در ۲۶ سانتيمتر بودند. - قالبهاي توليد موزائيك در ابعاد ۴۰ در ۴۰ سانتيمتر بودند.  - قيمت اقلام قالب آجري نو و استفاده نشده از جنس ABS به تعداد ۱۶۰۰ قطعه بود كه با قيمت هرعدد ۸۰،۰۰۰ تومان و در مجموع مبلغ ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰تومان و تعداد ۲۴۰۰ قطعه قالب موزائيكي با قيمت واحد ۴۵/۰۰۰ تومان كه مجموعا ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰تومان.  - لذا كل مبلغ ارزيابي اقلام توقيفي ذكر شده به ميزان ۲۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ارزيابي و بی فروش می رسد.   -- دادورز شعبه ۱۰ حقوقی دادگستری شهرکرد – للـه گانی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده به موجب پرونده شماره 9900730 محکوم عليهم سجاد نافيان شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركردمزایده به موجب پرونده شماره 9900730 محکوم عليهم سجاد نافيان شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن