مزایده آگهي مزايده اموال منقول( بابت محکوم به و هزينه شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۲۱۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۶۱۴۴۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال منقول( بابت محکوم به و هزينه هاي اجرايي) بموجب پرونده کلاسه ۹۹۰۰۶۶۰اجرايي محکوم عليهما۱-محمد فرهادي ناغاني ۲-توليد نبات و آبنبات پانيذ شهرکرد متضامناً محکومند به پرداخت مبلغ۴/۵۵۴/۹۰۸/۹۴۹ريال بابت اصل خواسته و هزينه دير کرد و هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل محاسبه شده تاشاخص بهمن۹۹در حق محکوم له کيميا گران تغذيه با وکالت جلال عليدادي و همچنين پرداخت مبلغ ۱۲۴/۱۵۰/۰۰۰ريال بابت نيم عشر دولتي با توجه به عدم پرداخت مبالغ فوق و بنا به درخواست محکوم له بمنظور استيفاي محکوم به و هزينه اجرائي مال قيد شده درذيل برگه از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناس توصيف و ارزيابي و مقرر است از طريق مزايده راس ساعت ۱۱ صبح روز يکشنبه مورخ۱۴۰۰/۰۵/۱۰در محل اجراي احکام مدني شعبه هشتم حقوقي با حضور نماينده دادستان اموال بفروش ميرسد و هرکس بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود و ميبايست في المجلس ده درصد مورد مزايده را به طي چک بانکي تضمين شده به دفتر اجرا تسليم نمايد و مابقي مبلغ را حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ مزايده بحساب سپرده واريز نمايد در غير اينصورت وجوه واريزي پس از کسر هزينه مزايده بنفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد اين اگهي براي يکبار در روزنامه الکترونيک منتشر همچنين در معابرعمومي الصاق خواهد شد شرکت در مزايده براي عموم آزاد است به استثنا مسئولين اجرا اقرباي سببي و نسبي انان، ضمنا متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند درمدت پنج روز قبل از مزايده از طريق اين اجرا نسبت به چگونگي نحوه برگزاري مزايده کسب اطلاع نمايند ۰ ليست تجهيزات و ماشين آلات مورد مزايده: ۱-يک دستگاه شيرينگ ساخت نادي پک نوع تونلي مدل۱۰۰ان پي وي به همراه يک دستگاه دوخت ساخت نادي پک مدل۸۰ان پي اس جمعاً به مبلغ سيصد و چهل ميليون ريال ۲-يک دستگاه استاکر(ليفتراک دستي)نارنجي رنگ به مبلغ دويست و هفتاد ميليون ريال ۳-يک دستگاه جک پالت مارک ليفتر پولزبه مبلغ سي و هشت ميليون ريال ۴-يک دستگاه کمپرسور هواي فشرده ساخت کدخدايي بهمراه تجهيزات جانبي به مبلغ چهل و شش ميليون ريال ۵-بيست دستگاه پاتيل استيل به ظرفيت۵۰۰کيلوگرم به ابعاد يک در يک و چهاردهم متر(۱*۱/۴متر)جمعا به مبلغ چهارصد و شصت ميليون ريال ۶-بالابر حمل بار آبي رنگ نوع هيدروليکي با ابعاد کفي دو در يک و پنج دهم متر(۱/۵*۲متر)بهمراه کليه تجهيزات وابسته به مبلغ دويست ميليون ريال ۷-يک دستگاه شيرنگ پک ساخت نادي پک به مبلغ يکصد ميليون ريال ۸-مخزن ذخيره شربت از جنس استيل،دوجداره به همراه همزن و ساير تجهيزات وابسته به مبلغ ششصد و ده ميليون ريال ۹-يک دستگاه ترازو ساخت محک۳۵کيلوگرم به مبلغ هيجده ميليون ريال ۱۰-يک دستگاه آسياب نبات مجهز به الکتروموتور۵/۵کيلو وات پي اي ام به مبلغ چهل و پنج ميليون ريال ۱۱-يک دستگاه ديگ بخار به ظرفيت ۲تن مجهز به مشعل گاز سوز ساخت شرکت گرم ايران به همراه پمپ عمودي،تابلو برق مربوطه،مخازن و ساير تجهيزات وابسته و يک دستگاه يونيت گرمايش ساخت شرکت صبا مدل۲۰۰اس-آ-يو-اس به مبلغ يک ميلياردو دويست و پنجاه ميليون ريال برآورد ميگردد./ دادورز اجراي احکام مدني۸حقوقي شهرکرد-طهماسبي
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال منقول( بابت محکوم به و هزينه شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركردمزایده آگهي مزايده اموال منقول( بابت محکوم به و هزينه شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن