مزایده بسمه تعالی (( آگهی مزایده )) نظر به اینکه آقای مسلم شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اردل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اردل

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۲۲۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۶۲۲۳۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالی (( آگهی مزایده )) نظر به اینکه آقای مسلم رئیسی  فرزند رضا وثیقه آقای عارف صادقی را به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال قبول نموده است و سند مالکیت یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ۳۱۳۰ فرعی از ۱۱۳ اصلی خود واقع در شهراردل را به وثیقه گذاشته است که پس از اخطار به وثیقه گذار جهت معرفی وی وثیقه گذار از معرفی نامبرده استنکاف نموده است و دستور ضبط وثیقه صادر گردیده است که از طریق مزایده راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ در محل اجرای احکام کیفری اردل با حضور نماینده دادستان به فروش می رسد که هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست فی المجلس ده درصد از مورد مزایده را طی چک تضمین شده به دفتر اجرا تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد این آگهی یک بار در روزنامه محلی منتشر و همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثنای مسئولین اجرا ضمنا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مدت ۵ روزر قبل از مزایده از طریق این اجرا نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده اطلاع حاصل نمایند. مشخصات ملک: الف - توصیف ملک و اعیان موجود در آن : ساختمان احداثی در سه طبقه می باشد و ستونهای طبقه چهارم اجرا گردیده است دیوار چینی و نصب درب ورودی و اندود بدنه دیوارها و سقف در بخشهایی از طبقه همکف انجام شده است ب : حدود اربعه و مساحت ملک : ۱ – شمالا به طول ۹/۶۴ متر به ملک مجاور ۲ – جنوباً درب و دیواری به طول ۹/۷۵ متر به خیابان شهید رجائی ۳ – شرقاً دیواری به طول ۲۴/۱۰ متر به زمین ساده مجاور  ۴ – غرباً دیواری به طول ۲۴/۱۵ متر به ملک مجاور مساحت ملک ۲۳۳/۷۰ متر مربع            
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالی
(( آگهی مزایده ))
نظر به اینکه آقای مسلم شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اردلمزایده بسمه تعالی
(( آگهی مزایده ))
نظر به اینکه آقای مسلم شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اردل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن