مزایده آگهی فروش اموال منقول (مزایده نوبت اول )   شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش فلارد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش فلارد

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۲۲۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۶۲۸۳۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده آگهی فروش اموال منقول (مزایده نوبت اول )     به موجب پرونده اجرایی کلاسه ۰۰۰۰۱۱۵ اجرای احکام حقوقی محكوم عليه آقاي سيد حسام الدين شريفي فرزند سيد عبدالرحمن محکوم است به پرداخت مهريه به ميزان ۱- مبلغ ۱/۰۰۲/۴۸۱/۴۳۴ ريال وجه نقد ۲- ۱۴ عدد سكه تمام بهار آزادي درحق محكوم له خانم فاطمه صيادي هونجاني فرزند لطف اله و همچنين پرداخت مبلغ ۱۲۶/۴۲۴/۰۷۱ ريال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت که بعلت عدم پرداخت اموال مشروحه ذیل از نامبرده توقیف و در تاریخ۱۴۰۰/۰۵/۱۰راس ساعت ۱۰صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه فلارد مزایده آن برگزار میگردد .شرکت در جلسه مزایده به استثنای مسئولین اجرا و اقربای سببی و نسبی آنها آزاد است و هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود وبرنده مزایده میبایستی فی المجلس ۱۰%مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگاه فلارد واریز ونسخه ثانی قبض سپرده را به این اجرا تسلیم نماید این آگهی درمعابر،جلوی مساجد وبانکهای شهرمالخلیفه یک نسخه در سالن دادگاه بخش فلارد و یک نسخه هم در محل نصب خواهدشد.        مال توقیف شده که قرار است به مزایده گذاشته شود: یکدستگاه خودروي سواری پراید ۱۳۱ سفید رنگ به شماره انتظامی ۷۸۱س ۶۶ ايران ۸۱ مدل ۱۳۹۶ -خلافی خودرو به مبلغ ۳۴۷۹۰۰۰ریال میباشد- بدنه خودرو سالم میباشد-گلگیر جلو سمت چپ صافکاری شده است وخودرو دارای چند قلم لکه گیری میباشد -تودوزی داخلی نیاز به تعویض دارد-لاستیک های جلووعقب فاقد آج و فرسوده میباشد که قیمت پایه کارشناسی آن مبلغ ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ارزیابی گردیده است.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی فروش اموال منقول (مزایده نوبت اول ) 
  شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش فلاردمزایده آگهی فروش اموال منقول (مزایده نوبت اول ) 
  شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش فلارد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن