مزایده کلاسه 990864 - فروش سه دانگ پلاک ثبتی اجرای اسناد رسمی یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجرای اسناد رسمی یزد

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۳۱۳۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مزایده کلاسه ۹۹۰۸۶۴ - فروش سه دانگ پلاک ثبتی ۶ فرعی از ۳۰۹۱ اصلی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده کلاسه 990864 - فروش  سه دانگ پلاک ثبتی اجرای اسناد رسمی یزدمزایده کلاسه 990864 - فروش  سه دانگ پلاک ثبتی اجرای اسناد رسمی یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن