مزایده کلاسه 961060 : یکباب مغازه 5 دهنه اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۳۱۹۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مزایده کلاسه ۹۶۱۰۶۰ : یکباب مغازه ۵ دهنه
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده کلاسه 961060 : یکباب مغازه 5 دهنه  اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباسمزایده کلاسه 961060 : یکباب مغازه 5 دهنه  اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن