مزایده فروش ماشین آلات خود به تعاد 3 دستگاه : شهرداری نکا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری نکا

کد آریاتندر : ۰۰۰۵۰۲۵۶۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده فروش ماشین آلات خود به تعاد ۳ دستگاه : سواری هاچ بک سیستم چری با برآورد ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۹۲.۵۰۰.۰۰۰ ريال بصورت ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به حساب شماره ۰۱۰۶۶۵۶۶۶۶۰۰۶ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ الی ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت امور قراردادهای شهرداری نکا
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیک دولت
۰۱۱-۳۴۷۲۳۰۱۰ داخلی ۲۰۹ تلفن ۰۱۱-۳۴۷۲۵۶۳۶ فکس
- ایمیل www.neka.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ماشین آلات خود به تعاد 3 دستگاه : شهرداری نکامزایده فروش ماشین آلات خود به تعاد 3 دستگاه : شهرداری نکا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن