مزایده واگذاری برداشت محصول بادام ایستگاه سهند در مساحت 2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۰۰۰۵۰۶۷۵۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری برداشت محصول بادام ایستگاه سهند در مساحت ۲ هکتار
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ساعت ۸/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۵/۶ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران)
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری برداشت محصول بادام ایستگاه سهند در مساحت 2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقیمزایده واگذاری برداشت محصول بادام ایستگاه سهند در مساحت 2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن