مزایده .  آگهـي مـزايـده فـروش مـال مشـاعـي در خصوص پرونده اجرائي شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز

کد آریاتندر : ۰۰۰۵۰۶۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۰۸۹۳۴۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده .  آگهـي مـزايـده فـروش مـال مشـاعـي در خصوص پرونده اجرائي كلاسه ۹۹۰۰۶۸۰ اول مدنی  برله غلامعلی و حاجیه هردو فتحی شهر  و برعلـيه قربان ضیائی نهر و ابراهیم خیائی  بخواسته الزام به فـروش ملك  مشاع به شرح ذیل تبریز بـعلت عدم افراز وتقسيم وجـوه حاصله بين طرفيـن (مالكين مشاعي) به نسبت سهم هـر كدام و پرداخت مـبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال از بابت نيم عشر اجرائي ملك فوق توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي ودر تاريخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ روز  یکشنبه از ساعت ۹ الي ۱۰صبح از طريق مزايده در واحد  اجراي احكام مدني اول  دادگستري تبريزواقع در گلکار مجتمع شهید بهشتی طبقه زیر زمین  بفروش خواهد رسيد، مزايده از مبلغ ارزيابي شده شروع وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده اخذ وبه مابقي حداكثر يكماه فرصت داده مي شود.برنده مزايده به هرعنوان اعلام انصراف نمايد ده درصد مبلغ پيشنهادي بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد،هزينه هاي اجرائي و عوارض شهرداري ودارائي مطابق مقررات خواهد بود.طالبين مي توانند پنج روزقبل از مزايده با هماهنگي اين واحد از ملك بازديد نمايند آدرس ملک مورد مزایده-تبریز ضلع شمالی بلوار استار شهریار پائین تر از کوچه حسن پلاک۱۲   ۱-ششدانگ یکباب منزل  مسکونی  با سازه فلزی و قدمت ۳۰ ساله تحت پلاک ثبتی ۲۴۶۷ فرعی از ۱۵  اصلی بخش یک تبریز به مساحت ۴۱/۲۰متر مربع  دارای اعیانی ۱۳۹ متر مربع  در ۴ طبقه به صورت زیر زمین و همکف و اول و دوم دارای یکباب مغازه به مساحت تقریبی ۱۱ متر مربع با بالکن ۵ متری که همکف پشت مغازه و زیر زمین و طبقه اول و نیم طبقه دوم به صورت بهار خواب  با انشعابات اب و برق و گاز شهری  جمعا به ارزش ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدون سرقفلی مغازه واقع در تبریز ضلع شمالی بلوار استاد شهریار پایین تر از کوچه حسن ک ۱۲     مدیر دفترشعبه اول  اجـراي احكـام مــدني دادگستری  تبریز -بهرام فاتح
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده .  آگهـي مـزايـده فـروش مـال مشـاعـي
در خصوص پرونده اجرائي شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريزمزایده .  آگهـي مـزايـده فـروش مـال مشـاعـي
در خصوص پرونده اجرائي شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن