مزایده فروش مواد شیمیایی - در 15 ردیف---
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش مواد شیمیایی...

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۸۴۶۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش مواد شیمیایی...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : فیش واریزی خرید اسناد
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته پس از انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش مواد شیمیایی - در 15 ردیف--- مزایده فروش مواد شیمیایی - در 15 ردیف---
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن