مزایده کلاسه 140000040 ـ فروش ششدانگ یک قطعه خانه به
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش خانه...

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۹۴۶۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده فروش خانه...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده کلاسه 140000040 ـ فروش ششدانگ یک قطعه خانه به مزایده کلاسه 140000040 ـ فروش ششدانگ یک قطعه خانه به
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن