مزایده اجاره فضای آموزشی : اجاره واگذاری ساختمانها و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجاره واگذاری ساختمانها و اراضی

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۳۱۸۵۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده اجاره واگذاری ساختمانها و اراضی
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره فضای  آموزشی : 
اجاره واگذاری ساختمانها و مزایده اجاره فضای  آموزشی : 
اجاره واگذاری ساختمانها و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن