مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده غرفه

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۳۱۸۶۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده غرفه
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ساعت ۱۴/۱۵
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ راس ساعت ۱۳
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود -- نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن