مزایده واگذاری حق انتفاع زمین های صنعتی، کارگاهی و تجاری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده زمین

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۳۱۸۶۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده زمین
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۷/۸ساعت ۱۹:۰۰
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ساعت ۱۲:۰۰
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری حق انتفاع زمین های صنعتی، کارگاهی و تجاری مزایده واگذاری حق انتفاع زمین های صنعتی، کارگاهی و تجاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن